מגזין שבת קודש פרשת דברים תשע”ח

זמני תפילות שישי ושבת

בבית חב״ד, רחוב הבנים 10 הוד השרון