מגזין שבת קודש פרשת שמות

מוקדש לזכות רחל בת יהודית לרפואה שלימה