תפילין

בבית חב"ד הוד השרון תוכלו לקנות תפילין חדשות או למסור את התפילין שלכם לבדיקה אצל סופר מומחה וירא שמים.

מידע כללי

בתורה כתוב "וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך". הפסוק לא מפרט מה צריך לקשור על היד ולהניח בין העיניים. במסורת שעברה מדור לדור נמסר, שהכוונה לתפילין שאנו מכירים היום. המסורת קובעת את צורת הריבוע של התפילין, הצבע השחור ואת הפרשיות המונחות בתוכן. זו אגב, אחת ההוכחות לכך שעם התורה שבכתב ניתן גם פירוש בעל-פה.

בתוך התפילין ארבע פרשיות. "שמע ישראל", "והיה אם שמוע", "קדש לי" ופרשת "והיה כי יביאך". בכולן מוזכרת מצוות התפילין. בנוסף הן מדברות על אחדות ה' ועל זכירת יציאת מצרים, בה הפכנו לעם המחויב לעבוד את הבורא.

מצוות תפילין היא אחת האותות שנתן הקב"ה בין עם ישראל לשאר העמים. כלומר שהיא מסמלת את ייחודיותנו והקשר הנצחי שלנו לה'.

לתפילין יש סגולה לניצחון במלחמות. הפסוק אומר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". דרשו חכמינו: אלו תפילין שבראש. מראה היהודי עם התפילין, מטיל פחד על האויב ועוזר בניצחון המלחמה.

ימים ספורים לפני מלחמת ששת הימים יצא הרבי מליובאוויטש מה"מ במבצע תפילין בו הורה להשתדל שכל יהודי יניח תפילין. מאז ועד היום יוצאים חסידי חב"ד למבצע תפילין. גם בהוד השרון תוכלו למצוא את האנשים המציעים להניח תפילין לכל אחד.

מהלכות תפילין

  • את התפילין מתחילים להניח מגיל 13 ביום הבר מצווה בתאריך העברי.
  • יש להקפיד להניח תפילין מדי יום חול.
  • נוהגים לנשק את התפילין כשמוציאים מהנרתיק או מחזירים.
  • מניחים על יד שמאל. השמאליים (בכתיבה) מניחים על יד ימין.
  • מתפללים עם התפילין תפילת שחרית או לכל הפחות קוראים את פרשת שמע ישראל.
  • צריך להיזהר לשמור על גוף נקי במשך כל זמן השהייה עם התפילין.
  • אין להיכנס לשירותים או אמבטיה עם התפילין.

הזמינו

התפילין, כמו המזוזות וספרי התורה נכתבים על ידי סופר סת"ם. יש להקפיד לקנות את התפילין אצל סופרים או סוחרים מוסמכים ומוכרים כיראי שמים.

את התפילין יש לבדוק לפחות כל שלוש וחצי שנים. המנהג הטוב הוא לבדוק את התפילין מידי שנה (בעדיפות לחודש אלול). פגעי מזג אוויר חום או לחות עלולים לטשטש אותיות או לגרום לדיו להתקלף ולפסול אותן. גם את הבדיקה חשוב לבצע אצל סופר ירא שמים ומומחה. לפעמים ניתן לתקן פסול שנפל בתפילין ולעיתים יש לגנוז ולהחליפה בחדשה.

בית חב"ד הוד השרון נותן לסופר סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחה וירא שמים לבדוק את התפילין שלכם.

ניתן להזמין תפילין במגוון מחירים של כל העדות. כמו כן ניתן למסור אצלנו לבדיקה ולקבלן חזרה בתוך מספר ימים.

פנו אלינו עוד היום והזמינו תפילין או בדיקה.

Scroll to Top