מזוזות

בבית חב"ד הוד השרון תוכלו לקנות מזוזות חדשות או למסור את המזוזות שלכם לבדיקה

משמעות המצווה

מי שהסתובב בחו"ל וראה פתאום מזוזה מכיר את תחושת החמימות המשפחתית העולה מול הסממן היהודי הבולט. רבים קובעים מזוזה בטקס מיוחד כשנכנסים לבית חדש או פותחים עסק.
מצוות המזוזה כתובה בתורה בפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", כלומר, על משקוף הדלת צריכה להיות תזכורת שלא נשכח את הבורא ועל כך שאנו יהודים. המזוזה מכילה קלף בו כתובות שני הפרשיות הראשונות של קריאת שמע המתארות את הכרת היהודי בה' כמנהיג העולם, ועל המחויבות לשמירת המצוות. המזוזה מהווה הצהרה כי הבית מתנהל לפי רצונו של הקב"ה.
למזוזה יש סגולה לשמירה על הבית ועל הגרים בו. הרבי מליובאוויטש הדגיש שעל פי המבואר בתלמוד, המזוזה שומרת גם כאשר לא נוכחים בבית כמו שאומר הפסוק "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם".

הלכות עיקריות

  • על המזוזה להיות כתובה על ידי סופר סת"ם (ספרי תורה תפילין ומזוזות) מומחה וירא שמים.
  • את המזוזה קובעים על המשקוף מצידה הימני של הדלת מכיוון הכניסה.
  • יש לשים לב שלא רק הפתח הראשי חייב במזוזה. יש לקבוע אותה בכל הפתחים בבית (למעט בחדר שירותים או מקלחת), כולל מחסן ומרפסת. במקרה של ספק יש להתייעץ עם רב.
  • יש לשים לב שחלקו העליון של הקלף פונה למעלה. קביעת המזוזה כשהטקסט פונה כלפי מטה חסרת משמעות והדלת נשארת למעשה ללא מזוזה.
  • נהוג לנשק את המזוזה כאשר חולפים לידה בכניסה או ביציאה

הבדיקה

כאשר קונים מזוזה חשוב מאוד לוודא שקונים אצל סופר סת"ם מומחה וירא שמים. למרבה הצער, מסתובבים בשוק נוכלים וזייפנים המוכרים מזוזות פסולות. לא אחת מוצאים מזוזה שכלל לא מכילה קלף או פסולה.
כמו כן, עקב מיקום המזוזות על הדלתות הן נתונות לפגעי מזג האוויר, האותיות עלולות לדהות, להתקלף או להיטשטש. לכן יש לבדוק מדי פעם את תקינותן. על פי ההלכה יש לבדוק את המזוזות פעם בשלוש וחצי שנים. הרבי מליובאוויטש קרא לבדוק את המזוזות מידי שנה בחודש אלול. המזוזה, הסביר, היא מעין קסדה המגינה על הבית ועל הדרים בו ולכן יש לבדוק את תקינותה לעיתים קרובות יותר מהחיוב הבסיסי. פעמים רבות הורה הרבי לבדוק מזוזות כמענה על בעיות רפואיות, נפשיות ופחדים.

שירות בית חב"ד

בבית חב"ד הוד השרון ניתן להשיג מזוזות כשרות ומהודרות בכל סוגי הכתב,
כמו כן ניתן להזמין את פעילי בית חב"ד לביתכם על מנת לאסוף מזוזות לבדיקה ולוודא שיש מזוזה בכל הפתחים החייבים בכך.

Scroll to Top