כתיבה לרבי

ניתן לכתוב לרבי מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש' בבית חב"ד.

לכל אחד מאתנו ישנם התלבטויות, רגעים בהם אנו זקוקים כל כך להכוונה, לעזרה, למישהו שיורה לנו מה לעשות כדי שיהיה טוב, לא רק לעכשיו אלא לתמיד – ואכן יש כתובת, יש נביא בישראל – הרבי שליט"א מה"מ. גם כעת ניתן לקבל את עצתו, ברכתו והדרכתו. וזאת באמצעות ה"אגרות קודש". רבבות כבר פונים באמצעות אפיק זה ונענים בתשובות מדויקות להפליא וזוכים להיוושע בניסים גלויים. גם לך זה מגיע!

מה הם "האגרות קודש"?

מאז עלייתו לנשיאות ועוד לפני כן, כתב הרבי מלך המשיח שליט"א אלפי תשובות לאנשים שפנו וביקשו את עצתו, הדרכתו וברכתו. מגוון הנושאים שבמכתביו מתייחס לכל תחומי החיים: תורה, חברה, חינוך, משפחה, מדיניות, פרנסה, עסקים, צבא, אומנות ועוד..

בשנת תשמ"ז הורה הרבי שליט"א מלך המשיח להתחיל להוציא לאור מכתבים אלה, כחלק מסדרת הספרים "אגרות קודש". ואכן מאז כבר יצאו לאור עשרות כרכים כאלה.

כיצד כותבים?

נוטלים ידיים ללא ברכה – שלוש פעמים על כל יד, לסירוגין. מבצעים זאת בכדי לטהר את הגוף והנפש לפני כתיבת הבקשה. כותבים על גבי נייר לבן חלק, את כל שעל ליבכם ובכל שפה שהיא. חשוב לציין את השם היהודי המלא של מבקש הברכה ואת שם אמו. ביהדות, אלו השמות המייצגים את האדם ולא שם משפחתו.
מקבלים החלטה טובה. כלומר, מחליטים על עשיית מצווה כדוגמת: הנחת תפילין, שמירת כשרות, שמירת שבת ועשיית מעשה טוב לזולת. מכריזים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ומכניסים את הבקשה לאחד מכרכי אגרות הקודש. המענה ניתן בעמוד שבו הכנסתם את הבקשה ויש לקרוא אותה בעיון.

לעזרה וייעוץ תוכלו לפנות לאחד מאנשי הצוות של בית חב"ד.

לכתיבה ולקבלת תשובה באתר igrot.com לחצו כאן

פעולת הכתיבה לרבי באגרות קודש היא התקשרות לנשיא הדור, ועניין זה בלבד נושא עמו ברכה גדולה, גם אם לא מבינים את התשובה ולא רואים מיד את הישועה. היו כמה סיפורים שאנשים קיימו את ההוראה שכתובה באגרות בלי להבין מה הקשר בין מה שכתוב באגרת לבעיה ולשאלה שלהם – וראו איך שנושעו ע"י קיום ההוראה שבאגרות, ואין כאן מקום להאריך בסיפורים שנכתבו ונדפסו והתפרסמו בכמה מקומות.

"קבלת החלטה טובה" – ובלי נדר – אינה תנאי לקבלת תשובה, רק שהחלטה טובה הופכת את האדם ל"כלי" לקבלת הברכה. החלטה טובה יכולה להיות נתינת צדקה, הוספה בתורה ומצוות, וגם החלטה לפרסם את הישועה שתבוא, בעזרת השם.

הרבי ישמח לשמוע בשורות טובות בעניינך. כאשר תבוא הישועה, תבשר זאת לרבי באגרות קודש. ההחלטה טובה לפרסם את הישועה הפרטית שלך, תביא עוד אנשים לכתוב לרבי, וכך אתה תעזור גם להם. חשוב על כך!

Scroll to Top