מוסדות חב"ד הוד השרון

הבנים 10, הוד השרון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

רכבת של כל ימות השנה

למשמעות השם "ראש השנה" ועל גודל הזהירות המיוחדת המתבקשת בקדושת וייקור הזמן של ראש השנה..

מספרים על רב אחד שהלך בלויית חסידיו השכם השכם בבוקר לראות את יצירת המופת החדשה -דאז- שנקראה “רכבת”.

נגע הרב בכל הקרונות ולא נחה דעתו עד שהגיע לקטר, בו לא יכול היה לגעת מרוב חומו בשל הקיטור שבו ,רק אז נחה דעתו ושב לבית המדרש להתפלל.

לאחר התפילה שאלו אותו חסידיו: מה עניין נגיעה בקרונות להכנה לתפילה?

השיב להם הצדיק : מלא פליאה הייתי כיצד יכולים קרונות אלו לנוע, הלא הם קרים כקרח ואין בהם ולו טיפת חיים, עד שהגעתי אל הקטר הרותח המעלה עשן והבנתי שהכל בזכותו!
אם הקרונות חפצים בתזוזה- עליהם להיות מחוברים אליו!!!
ראש השנה הוא יום נעלה במיוחד.
להיותו נקרא ראש השנה ולא תחילת השנה, הרי במשמעותו הוא כראש לגבי שאר אברים.
כשם שהראש כולל חיות כל האיברים כך יום ראש השנה כולל את חיות כל ימות השנה בהעלם, ואח”כ נמשכת חיות זו בגילוי במשך השנה כולה.

על כן הזהירות המיוחדת בקדושת וייקור הזמן של ראש השנה, משום הם ימים כלליים המשפיעים על כל רגע ורגע בשנה הבאה עלינו לטובה גם באיכותם, כדוגמת איכותו של חומר המוח לגבי שאר אברי הגוף.

וכשם שבאדם הבריא- הראש הבריא משפיע (ומחובר) לכל אברי הגוף, כך גם בראש השנה- העבודה היא לקבל עול מלכות שמיים כך שתשפיע על הימים הבאים במשך כל השנה כולה .
הסיוע להצלחה בעבודה זו היא ההתקשרות אל הראש בני ישראל שבדורנו על ידי “לימוד תורתו והליכה בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו”. עבודה בדרך זו תהיה הסיוע לקשר ולחבר את ראש השנה עם שאר ימות השנה ותהיה הצינור להשפיע כתיבה וחתימה טובה בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות בראש השנה ועל כל השנה כולה עלינו ועל כל עם ישראל . אמן.

הכותב: הרב שמשון טל- שליח הרבי להוד השרון

מערכת האתר

השאירו תגובה