מוסדות חב"ד הוד השרון

הבנים 10, הוד השרון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

תחפושות יש! מה עוד צריך

התחפושות מוכנות, מפתיעות ומבדחות וזה דבר נחמד וטוב.. אך העיקר הוא שבחג הפורים אנו מצווים לקיים ארבע מצוות ועוד מנהגים אז בואו ונעשה סדר. מדריך מקוצר לחג הפורים תשפ"ב - 2022

התחפושות מוכנות ואולי מפתיעות וזה דבר נחמד וטוב.. אך העיקר הוא שבחג הפורים אנו מצווים לקיים ארבע מצוות ועוד מנהגים אז בואו ונעשה סדר:

תענית אסתר – יום רביעי י”ג אדר – 16.3.2022

צום ’תענית אסתר’, על שם הצומות שצמו היהודים כדי לבטל את גזירת המן וכדי לנצח במלחמה מול אויביהם. התענית מסתיימת בלילה, עם צאת הכוכבים, לאחר קריאת המגילה.

פורים – יום חמישי י”ד באדר – 17.3.2022

קריאת המגילה

ביום רביעי בערב (16.3)אחרי תפילת ערבית, קוראים בבי ת-הכנסת את מגילת אסתר מתוך מגילת קלף. חשוב להקשיב לכל מילה במגילה. נהוג להרעיש בת הזכרת שמו של המן הרשע, כדי למחות את שמו. גם בבוקר פורים (17.3) קוראים את המגילה. במקרא מגילה חייבות הנשים כאנשים, למרות שזוהי מצווה שהזמן גרמא, זאת משום שאף הן היו קשורות לאותו נס, ומכיוון שאסתר מילאה תפקיד מרכזי בהתרחשות זו.

בירושלים קריאת המגילה ביום חמישי בערב וביום שישי בבוקר.

משלוח-מנות

בפורים שולח איש לרעהו ואישה לרעותה משלוח מנות. על כל אדם להכין לפחות שני מיני מאכל. אפשר לשלוח לשכנים ולידידים. אבל היפה מכול הוא לשלוח לעולים חדשים, חולים, קשישים וסתם אנשים בודדים וגלמודים, כדי לשמח את ליבם.

זמן המצווה: בכל הארץ ביום חמישי ובירושלים ביום שישי.

מתנות לאביונים

מצווה על כל אחד ואחד לתת בפורים צדקה לשני עניים לפחות. אם אין בנמצא עניים – אפשר להסתפק בהפרשת הסכום למטרה זו, ולתתו לעניים מיד כאשר יתאפשר הדבר. בפורים חל הכלל: “כל הפושט יד נותנים לו”.

זמן המצוה: בכל הארץ ביום חמישי ובירושלים (ובערים המוקפות חומה מימות יהושוע בן נון) בימי חמישי ושישי

קריאת התורה

בכל מקום בתפילת שחרית בבוקר יום פורים קוראים בתורה, ספר שמות, פרשת בשלח (פרק י”ז) – “ויבוא עמלק”. ובירושלים בשבת.

בתפילות העמידה (שמונה-עשרה) שבליל ויום הפורים מוסיפים את תפילת “ועל הניסים” בברכת “מודים”, וכן בברכת המזון שלאחר הארוחות.

משתה ושמחה

זו המצווה הבולטת בפורים. במשך יום הפורים- יום חמישי- (נהוג לעשות זאת אחר-הצהרים) עורכים סעודה גדולה עם בשר ויין ושמחים “עד דלא ידע”. מצוות היום בשמחה ולכן שותים יין יותר מן הרגיל, אך באופן שלא לבוא לידי קלות ראש ח”ו ולא לידי זלזול במצווה כלשהי ח”ו.

זמן קיום מצוות פורים הוא דווקא ביום פורים ועד שקיעה החמה.

בירושלים סעודת פורים נחגגת ביום שישי עדיף בבוקר אם אין ברירה אפשר במשך היום אך כדאי להפסיק זמן ממה קודם כניסת השבת כדי להתכונן ולקבל שבת בנחת ובכבוד.

איסור תענית והספד

בחג הפורים ובשושן פורים אין אומרים תחנון, וימים אלה אסורים בתענית והספד.

תחפושות

הילדים נוהגים להתחפש בתחפושות שונות ומשונות, והרבה טעמים ורמזים ניתנו למנהג זה. המבוגרים מחלקים לילדים דמי-פורים.

מלאכה בפורים

ביום הפורים ראוי להימנע מעבודה. בשלחן-ערוך נפסק שאין לעשות מלאכה בפורים, אך מותר לקנות ולמכור ולכתוב. לצורך פורים מותר לעשות אפילו מלאכות גמורות.

שושן פורים – ט”ו אדר (18.3)

מכיוון שהיהודים שהיו בשושן הבירה קיבלו גם את יום י”ד באדר כיום נקם באויביהם והם נחו וחגגו בט”ו באדר, נקבע שכל הערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון, יחגגו את הפורים למחרת – ביום ט”ו באדר. יש כמה וכמה ערים כאלה, והבולטת שביניהן היא ירושלים שבה נחוג הפורים, על כל מצוותיו, ביום ט”ו באדר. בשאר המקומות יום שושן פורים הוא מעין אסרו-חג (=יום שעודנו קשור ומסור לחג).

מערכת האתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השאירו תגובה