מוסדות חב"ד הוד השרון

הבנים 10, הוד השרון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

תושבי הוד השרון מוזמנים לאוהל המגילה למשתה ושמחה להפעלה לילדים לחגיגה של גאולה לשמוע את מגילה לחגוג 'פורים סין' ללמוד על חג הפורים לתת מתנות לאביונים
קריאת המגילה המרכזית יום רביעי י"ג אדר ב' 16.3.22 בשעה 18:30 באוהל המגילה מרכז רמתיים
חגיגה של גאולה באוהל המגילה מרכז רמתיים רחבת הבנים פינת ישורון ובאוהל המגילה מרכז מגדיאל סוקולוב פינת הנשיאים
זמני קריאת המגילה באוהל המגילה, מרכז רפואי שלוותה, מקבץ דיור נווה נאמן, בית כנסת פגי ירון, בית כנסת נחלת אחים נווה הדר ומתחם בתי הכנסת ברחוב שמעון הצדיק נווה נאמן
מוזמנים לחגוג איתנו פורים סין ביום חמישי י"ד אדר ב' 17.3.22 בשעה 17:00 באוהל המגילה רחבת ישורון פינת הבנים. באים מחופשים, אוכל משובח ומשקה כיד המלך, שמחה עד דלא ידע, אירוע לכל המשפחה
הפנינג פורים בחב"ד, יום שלישי י"ב אדר ב' 15.3.22 בשעה 17:00 ברחבת בית חב"ד

זכר למחצית השקל

פורים

מתנות לאביונים

פורים

ללמוד על החג הפורים

ארבע מצוות היום: מקרא מגילה. משלוח מנות. מתנות לאביונים. משתה ושמחה.

מקרא מגילה

מצוות קריאת המגילה הינה כפולה, במשנה נאמר “חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום”. אחרי תפילת ערבית, קוראים בבית-הכנסת את מגילת אסתר מתוך מגילת קלף. חשוב להקשיב לכל מילה במגילה. נהוג להרעיש בעת הזכרת שמו של המן הרשע, כדי למחות את שמו. גם בבוקר פורים קוראים את המגילה. במקרא מגילה חייבות הנשים כאנשים, למרות שזוהי מצווה שהזמן גרמא, זאת משום שאף הן היו קשורות לאותו נס, ומכיוון שאסתר מילאה תפקיד מרכזי בהתרחשות זו.

משלוח מנות

בפורים שולח איש לרעהו ואישה לרעותה משלוח מנות. על כל אדם להכין לפחות שני מיני מאכל. אפשר לשלוח לשכנים ולידידים. אבל היפה מכול הוא לשלוח לעולים חדשים, חולים, קשישים וסתם אנשים בודדים וגלמודים, כדי לשמח את ליבם.

מתנות לאביונים

מצווה על כל אחד ואחד לתת בפורים צדקה לשני עניים לפחות. אם אין בנמצא עניים – אפשר להסתפק בהפרשת הסכום למטרה זו, ולתיתו לעניים מיד כאשר יתאפשר הדבר. בפורים חל הכלל: “כל הפושט יד נותנים לו“.

משתה ושמחה

זו המצווה הבולטת בפורים. במשך יום הפורים (נהוג לעשות זאת אחר-הצהרים) עורכים סעודה גדולה עם בשר ויין ושמחים “עד דלא ידע”. מצוות היום בשמחה ולכן שותים יין יותר מן הרגיל, אך באופן שלא לבוא לידי קלות ראש ח”ו ולא לידי זלזול במצווה כלשהי ח”ו. בירושלים סעודת פורים נחגגת ביום ראשון.

זמן קיום מצוות פורים הוא דווקא ביום פורים ועד שקיעה החמה.

עוד מהלכות פורים

איסור תענית והספד

בחג הפורים ובשושן פורים אין אומרים תחנון, וימים אלה אסורים בתענית והספד.

מלאכה בפורים

ביום הפורים ראוי להימנע מעבודה. בשלחן-ערוך נפסק שאין לעשות מלאכה בפורים, אך מותר לקנות ולמכור ולכתוב. לצורך פורים מותר לעשות אפילו מלאכות גמורות.

מושגי פורים

תענית אסתר – צום ’תענית אסתר’, על שם הצומות שצמו היהודים כדי לבטל את גזירת המן וכדי לנצח במלחמה מול אויביהם. התענית מסתיימת בלילה, עם צאת הכוכבים, לאחר קריאת המגילה.

פורים דפרזים – יום י”ד בחודש אדר הינו חג הפורים ברוב העולם, באותו היום נחו היהודים מאויביהם, לאחר שנלחמו בהם ביום י”ג.

פורים דמוקפין / שושן פורים – מכיוון שהיהודים שהיו בשושן הבירה קיבלו גם את יום י”ד באדר כיום נקם באויביהם והם נחו וחגגו בט”ו באדר, נקבע שכל הערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון, יחגגו את הפורים למחרת – ביום ט”ו באדר. יש כמה וכמה ערים כאלה, והבולטת שביניהן היא ירושלים שבה נחוג הפורים, על כל מצוותיו, ביום ט”ו באדר. בשאר המקומות יום שושן פורים הוא מעין אסרו-חג (=יום שעודנו קשור ומסור לחג).

פורים קטן – בשנה מעוברת (הסבר בהמשך) נוהגים לציין בחודש אדר א’ את הימים המקבילים לחג הפורים, י”ד וט”ו בחודש.

מחצית השקל – ביום תענית אסתר נהוג לתת צדקה לזכר מצוות ‘מחצית השקל’ שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים לצורך קורבנות ציבור. המשקל המקובל בכסף טהור (שהוא עשירית משווי ‘פדיון הבן’) הוא כ-9.6 גרם.

תחפושות – הילדים נוהגים להתחפש בתחפושות שונות ומשונות, והרבה טעמים ורמזים ניתנו למנהג זה. המבוגרים מחלקים לילדים דמי-פורים.

המן –  המן הרשע הוא הדמות הרעה שבמגילה, הוא היה זה שביקש להשמיד את כל עם ישראל ביום אחד, מחשבתו לא הצליחה, ובסופו של דבר נתלה על עץ בשושן הבירה. בשעת קריאת המגילה, כאשר מזכירים את שמו בתוספת כינוי (כמו המן הרשע המן האגגי), נוהגים להרעיש על ידי רעשנים.

אסתר – הינה המלכה אשר נבחרה למלא את מקומה של ושתי, כשנודעה לה הגזירה היא נשלחה על ידי מרדכי אל המלך אחשוורוש כדי להציל את עם ישראל.

מרדכי – הוא המנהיג היהודי בתקופת המגילה, היה זה אשר פעל מאחורי הקלעים להצלת עם ישראל. בימי הגזירה כינס את כל היהודים לצום ולתשובה.

אחשוורוש – המלך על פיו יישק כל דבר, לאחר שנגזרה הגזירה בשמים, נתן אחשוורוש להמן את האישור לביצוע הגזירה, כאשר התבטלה הגזירה בחסדי בורא העולם, נתן לאסתר ומרדכי את האישור להצלת היהודים.

עד דלא ידע” – הינו חיוב עיקרי ביום הפורים, בתלמוד נאמר כי ישנו חיוב על היהודי לשתות יין “עד דלא ידע להבחין בין ברוך מרדכי לארור המן”.

פור – כאשר ביקש המן לבחור את התאריך בו תתבצע הגזירה על היהודים, הוא הפיל פור – גורל. וכשיצא לו חודש אדר, שמח וחשב בליבו שזהו החודש המתאים להשמדת היהודים (היו לא תהיה) מכיוון שבחודש זה נפטר משה רבינו. והוא לא ידע שבחודש זה משה רבינו גם נולד.

חודש אדר – בשעת עשיית הפור חשב המן בליבו מזלו של חודש אדר הינו “דגים” אשר פעמים נבלעים… אמר הקדוש ברוך הוא: “דגים פעמים בולעים ופעמים נבלעים, עכשיו אתה נבלע מן הבולעין”.

אדר א’, אדר ב – אחת למספר שנים מוסיפים בלוח השנה הערי חודש, החודש הנוסף הינו אדר א’. מטרת ההוספה היא לגרום שחג הפסח יחול בתקופת האביב. תוצאה זו נגרמת בכך שהלוח העברי פועל על פי מהלך הירח.

שבת זכור – השבת שלפני חג הפורים נקראת בשם זה, בגלל שבה קוראים את פרשת זכירת מחיית עמלק, במשך חודש אדר קוראים ארבעה פרשות מיוחדות כתוספת לפרשת השבוע. פרשה זו נבחרה לשבת שלפני פורים, גם בגלל שהמן הרשע היה מצאצאיו של עמלק.

כל מה שצריך לדעת על חג הפורים – בסרטון 'פורים – הסיפור האמיתי' באדיבות: 'ערוץ יהדותון'.
סיפור מגילת אסתר בלשון קלה ובקצרה

פרק ראשון – משתה חצי שנה!

אחשוורוש חותם שנה שלישית למלכותו ועורך נשף חגיגי לכל העם הנמצא בשושן שנמשך על פני 180 ימים רצופים. המלך מצווה להביא לפניו את המלכה ושתי להראות את יופייה אך זו מסרבת ויועצי המלך אחשוורוש מייעצים לו להרוג את ושתי ולהחליפה באחרת.

פרק שני – אסתר המלכה.

תחרות יופי נפתחת ברחבי הממלכה למציאת מלכה חדשה למלך. מועמדות רבות נקבצות לעמוד למבחן אצל אחשוורוש. בין המועמדות נלקחה אחיינתו של מרדכי היהודי הלוא היא אסתר הדסה אשר נושאת חן בעיני המלך ומוכתרת למלכת פרס החדשה. מרדכי מצווה לבל תגלה את מוצאה היהודי.

מזימת רשע נרקמת בין שומרי שער בית המלך להתנקשות בחיי אחשוורוש הדבר נודע למרדכי היהודי שמעביר זאת לאסתר המלכה ואלו נתלים על עץ והדבר נכתב בספר הזיכרונות דברי הימים.

פרק שלישי – המן ושגעון גדלות

המן בן אמדתא האגגי מתמנה לבכיר השרים בממלכה ומצווה על כולם להשתחוות לו. כולם ממושמעים רק אחד לא! מרדכי היהודי מסרב לכרוע ברך. המן דורש את כבודו ומחליט להינקם לא רק ממרדכי אלא גם מכל העם היהודי, עם מרדכי, ומפיל גורל על התאריך לביצוע השמדה המונים של כל היהודים והתאריך הנבחר להשמדה הוא י״ג אדר. הדבר מקבל את אישור המלך וצו מלכותי נשלח לכל.

פרק רביעי – תשובה וצום

אבל כללי מוכרז אצל היהודים מרדכי קורע את בגדיו ושק ואפר יוצע לרבים. מרדכי שלוח לאסתר כי תתחנן אל המלך אך אסתר משיבה אין לבוא אל שער המלך ללא זימון מרדכי מעיר ‘מי יודע אם לא לעת כזו הגעת למלכות?.. אסתר מסכימה אך מבקשת צומו עלי שלושה ימים ואז אגש אל המלך שלא כדת.

פרק חמישי – מהלכים דיפלומטיים.

אסתר מתקבלת אצל המלך במאור פנים שמבטיח למלא את בקשתה למשתה משולש עם המלך והמן. במשתה זה סוכם על מפגש נוסף למחרת. בצאת המן מן המשתה שוב פוגש המן את מרדכי בשער המלך שאינו משתחווה לו ומגיע לביתו זועף עד שזרש אשתו מציעה להקים עץ לתלות את מרדכי עליו והדבר מבוצע מיידית.

פרק שישי – המהפך

באותו הלילה נדדה שנתו של המלך, שציווה להביא ולקרוא לפניו מתוך ספר הזיכרונות ואז הוא שומע על הצלתו מהתנקשות בזכותו של מרדכי היהודי ומיד שואל המלך האם מרדכי תוגמל על כך? בתזמון מדוייק מגיע כעת המן לומר למלך שהכין עץ לתלות את מרדכי אך בטרם פצה את פיו שאלו המלך: מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? והמן, שחשב על עצמו, ביקש לא פחות מלבישת בגדי המלך, רכיבה בסוס המלך בראש תהלוכה ברחובות שושן הבירה.. עוד לא כילה את דבריו ואחשוורוש ציווה את המן לעשות ככל שדיבר למרדכי היהודי.

פרק שביעי – מהפח אל הפחת

לאחר סבב מביש ברחובות שושן מגיע המן אל המשתה השני אליו זומן אמש בו מבטיח המלך לאסתר הכל, עד חצי המלכות. אסתר חושפת את מוצאה היהודי וכי כל עמה נתונים בגזרת השמדה  כשהיא מצביעה על המן כמתכנן וכמי שעומד מאחורי המזימה המרושעת וביקשה שיציל את חיי עמה. המלך כועס ומצווה לתלות את המן על אותו עץ שהכין למרדכי.

פרק שמיני – השלמת המהפך

מרדכי מתמנה משנה למלך וצו מלכותי מופץ אשר מתיר ליהודים לעמוד על נפשם, להלחם ולהרוג במבקשי רעתם.

פרק תשיעי – פורים לדורות

י”ג באדר, נקבע כיום הניצחון אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. עשרת בני המן נתלים גם הם ביום זה. וי”ד וט”ו אדר נקבעים לחג ההצלה הנקראים ימי הפורים שנקבעו לימי ששון משתה ושמחה קריאת המגילה ומתנות לאביונים.

פרק עשירי – גדולת מרדכי

ממלכת פרס מתפתחת תחת הנהגתו של מרדכי ותקופה זו מונצחת על דפי ההיסטוריה של פרס ומדי.

רוצים לקרוא את המקור? לחצו כאן למגילת אסתר לקריאה ולהורדה

משמחת פורים לשמחת הגאולה האמיתית והשלימה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד