מוסדות חב"ד הוד השרון

הבנים 10, הוד השרון

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

אויב מורתע מפחד לפגוע

כלל הוא הנראה במוחש בכל מקום, שכאשר האויב רואה גודל החוזק והתוקף של המגינים, הרי זה מחריד ומפחיד אותו להתגרות מלחמה, ״כי תיפול עליהם אימתה ופחד״.
הנה מכתב מהרבי מליובאוויטש לאיש צבא, על חיזוק הרתעת האויב במובן הרוחני על ידי מצוות מעשיות. כך כותב לו הרבי:
[התחזקות בעניני מצוות נוגעת] במיוחד לאנשי צה״ל המגינים על ארצנו הקדושה והעם הדרים עליה, שיצליחו בזה, ובלשון הכתוב: ״כי ה׳ אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחנך קדוש״ (דברים, תצא כ״ג:טו)
וכמדובר כמה פעמים וכלל הוא הנראה במוחש בכל מקום, שכאשר האויב רואה גודל החוזק והתוקף של המגינים, הרי זה מחריד ומפחיד אותו להתגרות מלחמה, ״כי תיפול עליהם אימתה ופחד״.
ויהי רצון אשר יבשר טוב בכל האמור, ובקרוב יקויים היעוד ״ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד גו׳ ואולך אתכם קוממיות״ _(ויקרא, בחוקותי תלכו, כ״ו:ו-יג)_.
מקור: אגרות קודש חכ”ח ע’ קא-קב * מוגש באדיבות מכון ‘אור החסידות’*
• העתקת המכתב באישור מהוצאת ספרים קה”ת
מוקדש לע”נ איידא לאה בת אברהם ע”ה פלסקין • נלב”ע כ”ז אדר ה’תשע”ח

מערכת האתר

השאירו תגובה