מזוזות

ש.ד.י אלו האותיות הכתובות במזוזה שומר דלתות ישראל הקב"ה שומר על דלתותינו

חשוב מאוד לבדוק את המזוזות מידי שנה  ובאם עוברים דירה או חסר יש להזמין מזוזות

ניתן לבדוק ולהזמין מזוזות בבית חב"ד מהרב שמשון טל אנא צור קשר עם הרב שמשון