יום הולדת

יום הולדת הרבי מליובאוויטש (בשנת תרס"ב). ביום זה גובר מזלו של הנשיא-המלך ועל-ידו גובר מזלם של עם ישראל בכלל.

זהו יום מאוד מיוחד ולכן נוהגים לכתוב ביום זה בקשת ברכה ומכתב אישי לרבי, ולעת עתה שולחים את הבקשה באמצעות ה"אגרות קודש" ניתן גם באמצעות האתר בקטגוריה "הרבי".

לכתיבה לרבי סרטי ודיאו מהרבי סיפורי מופת ועוד לחץ בקישורית  http://www.hodhasharon.org/?aid=13092

 הרבי מליובאוויטש נולד בעיר ניקולייב, ונקרא ע"ש כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק” הרבי השלישי בשולשלת חב"ד. ביום הולדתו, שלח הרבי מוהרש"ב ששה מברקים לאביו רבי לוי יצחק, ובהם ברכות ואיחולים וכן שאלות והדרכות הקשורות בלידת הילד וחנוכו.

 בי"א ניסן תרס"ב בעיר ניקולייב, חזר ונשנה המעמד הנשגב שאירע בעת לידתו של משה, הרועה הנאמן הראשון, "משנולד משה נתמלא כל הבית אורה", עד שהמצרים אמרו "היום נולד מושיען של ישראל", וכדברי חז"ל "בזמן שהצדיקים באין לעולם טובה באה לעולם ופורעניות מסתלקת מן העולם”.

 דברים מיוחדים גילה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בשנת תרצ"ט, בליל הסדר השני, כאשר הגיע לפיסקא בהגדה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול", וכך אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ : בשנת תרס"ב היו גזירות רעות על כלל ישראל, וקודם חג הפסח נתבטלו בדרך נס...

 לימים סיפרה הרבנית חנה על כמה מההוראות שקבלו מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בקשר ללידתו של הרבי : שיקפידו ליטול את ידיו, ושיכינו עבורו כיפה וטלית קטן.

 פעם אמרה הרבנית על בנה: זאת אוכל לומר לכם בבטחה, כי הוא קדוש מבטן ומלידה!

 רבי לוי יצחק היה מתפאר, כי הרבנית מעולם לא הניקה את התינוק בטרם היתה נוטלת את ידיה! גם הרבנית חנה התבטאה פעם: בעלי ציוה עלי ליטול את ידיו של התינוק בכל עת שיתעורר משנתו וירצה לאכול - החל מלידתו. כנראה שהיתה זו הוראה מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

שתף לחברים

שתף