מגזין שבת פרשת ויצא תשע”ט

זמני תפילות שישי ושבת

בבית חב״ד, רחוב הבנים 10 הוד השרון