מגזין שבת קודש פרשת תצווה

זמני תפילות שישי ושבת

בבית חב״ד, רחוב הבנים 10 הוד השרון